Erken çocukluk, çocuğun gelişimi ve eğitimi için kritik bir dönemdir. Bu süre boyunca sağlanan destek, çocuğun hayatının geri kalanını sağlıklı bir birey olarak yaşamasını sağlar. Bu süreçte çocuğun oyun oynaması, öğrenmenin yanı sıra sosyo-duygusal, bilişsel, fiziksel ve beyin gelişiminde de hayati bir rol oynar (Chudacoff, 2007; Regina ve ark., 2012). Çocuklar dışarıda oyun oynadıklarında içeride içerde oynadıklarından daha çok çevreyi keşfetme fırsatı bulurlar. Erken çocukluk eğitiminde açık hava etkinliklerinin önemini gösteren araştırmalar, erken çocukluk yaşamında dış mekan etkinliklerine katılmalarının arttırılmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir (Clements, 2004). Ancak, çocukların sokakta çok fazla zaman geçirmemelerinin, içeride kalmalarının veya zamanlarının çoğunu evde geçirmelerinin birçok nedeni vardır:

 • Çocukların izlediği programların veya kanalların sayısının artması
 • Teknolojik araçların yanlış kullanımı
 • Çarpık kentleşme
 • Ekonomik koşullar
 • Güvenlik

Birçok araştırma sonucu teknolojinin çocuklukta bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimi olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır (Kraut, 1998; Ploughman, McPake ve Stephen, 2010). Aşırı teknoloji kullanıcılarının daha genç kullanıcılar olduğu yapılan çalışmalarda açıkça belirtilmiştir (Young, 1996) ve bu durum kişilik bozukluklarına yol açmakta ve yalnızlığı sürüklemektedir  (Hardie ve Tee, 2007). Başka bir çalışmada ayrıca, açık hava etkinliklerine katılımın, çocuklarda internet bağımlılığı potansiyelini azalttığı bulunmuştur (Park, 2011).

Bu nedenle, OPIECE projesinin ana hedefleri:

 • Çocuk dostu bir eğitim sokağı tasarlamak
 • Dış mekân etkinliklerinin önemi hakkında bilgi vererek okul öncesi öğretmenlerinin uygulama yapmaları için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerle farkındalığını artırmak.
 • Proje sonuçlarını yaygınlaştırma etkinlikleri ve/ veya kitapçıklarla yaymak suretiyle diğer paydaşların da farkındalığını arttırmak; çocukların sosyo-duygusal ve psiko-motor gelişimini geliştirmek ve onlara eğitim ortamı olarak gerçek hayat gibi bir ortam sağlayarak kültürel farkındalığı artırmak
 • Öğretmenler için çocukların yer aldığı dış mekân eğitime yönelik etkinlikler tasarlamak

Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki proje çıktıları amaçlanmaktadır:

 1. Sokağın Eğitim Tasarımı
 2. Sokağın 3 boyutlu modeli
 3. Dış Mekân Uygulamaları için E-Kitap Derleme
 4. Çevrimiçi Eğitim Modülleri
 5. Öğretmen Eğitimi Programları için Açık Alanda Uygulama Eğitim Modülü Tasarlama

Bunlarla, hizmet öncesi ve hizmet içi erken çocukluk eğitimi öğretmenleri, veliler, okul müdürleri, belediyeler, araştırmacılar ve program tasarımcılarının projenin katılımcıları olması amaçlanmaktadır. Bu projenin etkinlikleri, hedef kitlenin çocuklar için açık hava etkinlikleri uygulamasının önemi ve yollarının farkında olmalarını sağlayacaktır. Projenin yeri (Hendek ili) 0-8 yaş arası 10669 çocuğa ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, 171 ebeveyn ve 7 öğretmen adayı dış mekân uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi alacaktır. Bunları uygulamaya koymaları ve uygulamalar hakkındaki görüşlerini yansıtıcı günlükler tutmaları istenecek. Ön ve son testler, proje sonuçlarının ne kadar etkili olacağını ortaya çıkaracaktır.

OPIECE 6 ortak kuruluştan oluşmaktadır: Sakarya Üniversitesi, Hendek Belediyesi (Belediye), Stitching Drio, Evora Üniversitesi, Litvanya Eğitim Bilimleri Üniversitesi ve Hendek Yenimahalle Anaokulu. Tüm ortakların görev ve sorumluluklarına karşılıklı olarak karar verildi ve onlardan beklenen görevler hakkında bilgi verildi. Her ortak, proje faaliyetlerindeki uzmanlığını yansıtacaktır. 24 aylık proje sürekli izleme ve yönetim faaliyetlerini içerecek ve yaygınlaştırma faaliyetlerine öncelik verilecektir. Uluslararası toplantılara ve çevrimiçi toplantılara ek olarak, uluslararası işbirliği çevrimiçi platformlar (Google grupları, Whatsapp, Hangouts, vb.) sayesinde canlı tutulacak. Her ekip, yürütülen faaliyetler için raporların hazırlanmasından sorumlu olacaktır; Böylece zaman ve bütçe kontrolü sağlanacaktır. Dış denetçi olarak SAU Kalite Yönetim Birimi, proje faaliyetleri hakkında düzenli olarak objektif bir şekilde raporlar tutacaktır.

Arzu edilen sonuçlara ulaşıldığında, proje paydaşları, yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası ve Avrupa düzeyinde araştırmacıları, velileri, öğretmenleri, öğretmen eğitimcilerini ve okul müdürlerini çeşitli seviyelerde etkileyecektir. Proje etkisinin ve sonuçlarının sürekliliğini sağlamak için açık kaynaklar sağlanacak ve ortak ekipler yardımıyla proje faaliyetleri yürütülecektir. Proje tamamlandıktan sonra proje faaliyetleri sürdürülecektir. Web sitesi aktif tutulacak ve tasarlanacak cadde ücretsiz ve erişime açık olacak (projenin tamamlanmasından sonraki 5 yıllık sürede Belediye ve Eğitim Fakültesi sokağa katkılarını sağlamaya devam edecek).