3. Ulusötesi Toplantı

Üçüncü ulusötesi toplantımız Portekiz’ de gerçekleştirildi.

Toplantıya ilişkin raporu indirebilirsiniz.